โฉนดครุฑแดง

  • 5 months ago
  • 0

ครุฑแดง: โฉนดที่ดิน นส.4

  • เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจนที่สุด
  • ผู้ถือครองมีกรรมสิทธิ์ 100% มีสิทธิ์ในการใช้สอย ทำกิน อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์เต็มรูปแบบ
  • สามารถซื้อ ขาย โอน จำนอง ได้ ถูกต้องตามกฏหมาย
  • มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ
  • ขอบเขต และขนาดที่ดิน “ชัดเจน”
  • สิทธิหมดลงเมื่อถูกครอบครองปรปักษ์ติดต่อกันนาน 10 ปี

อ่านเพิ่มเติม…

Join The Discussion

Compare listings

Compare