Uncategorized

โฉนดครุฑดำ

ครุฑดำ: หนังสือ นส.3, นส.3 ข เป็นเอกสารรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินนั้น ๆ ผู้ถือครองมีสิทธิ์ครอบครองเพื่อทำประโยชน์ในที่ดิน ซื้อขาย ให้เช่า...

โฉนดครุฑเขียว

ครุฑเขียว: หนังสือ นส.3 ก เป็นเอกสารรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินนั้น ๆ ไม่ใช่ “โฉนดที่ดิน” และ ไม่ถือเป็น...

โฉนดครุฑแดง

ครุฑแดง: โฉนดที่ดิน นส.4 เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจนที่สุด ผู้ถือครองมีกรรมสิทธิ์ 100% มีสิทธิ์ในการใช้สอย ทำกิน อยู่อาศัย...

Compare listings

Compare