โฉนดครุฑเขียว

  • 5 months ago
  • 0

ครุฑเขียว: หนังสือ นส.3 ก

เป็นเอกสารรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินนั้น ๆ ไม่ใช่ “โฉนดที่ดิน” และ ไม่ถือเป็น “กรรมสิทธิ์”

ผู้ถือครองมีสิทธิ์ครอบครองเพื่อทำประโยชน์ในที่ดิน ซื้อขาย ให้เช่า ขับไล่ผู้บุกรุก

สามารถซื้อ ขาย โอน จำนอง ได้ ถูกต้องตามกฏหมาย

สามารถยื่นเรื่องเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้

มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ

ขอบเขต และขนาดที่ดิน “ชัดเจน”

สิทธิหมดลงเมื่อถูกครอบครองปรปักษ์ติดต่อกัน 1 ปี

อ่านเพิ่มเติม…

Join The Discussion

Compare listings

Compare