โฉนดครุฑดำ

  • 5 months ago
  • 0

ครุฑดำ: หนังสือ นส.3, นส.3 ข

เป็นเอกสารรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินนั้น ๆ

ผู้ถือครองมีสิทธิ์ครอบครองเพื่อทำประโยชน์ในที่ดิน ซื้อขาย ให้เช่า ขับไล่ผู้บุกรุก

สามารถซื้อ ขาย โอน จำนอง ได้ แต่ต้องรังวัดที่ดิน และรอประกาศจากทางราชการ 30 วัน

สามารถยื่นเรื่องเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้

ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ

ขอบเขต ขนาดที่ดิน “ไม่ชัดเจน”

สิทธิหมดลงเมื่อถูกครอบครองปรปักษ์ติดต่อกัน 1 ปี

อ่านเพิ่มเติม…

Join The Discussion

Compare listings

Compare